Vodstvo

UPRAVNI ODBOR NK RIBNICA

Predsednica NK RIBNICA

mag. Mateja Rovan

E-mail: mateja.rovan@gmail.com

Gsm: 041 336 729


Podpredsednica NK RIBNICA

Klavdija Vidervol Sinanović

E-mail: klavdija.sinanovic@gmail.com


Klubska administratorka 

Sabina Benčina Grgurič

E-mail: info@nkribnica.si

Gsm: 041 393 490


Člani UO

Lado Grgurič, vodja trenerjev

E-mail: lado.grguric@telemach.net


Emil Sinanović, blagajnik

E-mail: emil.sinanovic@gmail.com


Primož Košir

E-mail: primoz.kosir22@gmail.com


NADZORNI ODBOR NK RIBNICA

Predsednik NO 

Mladen Pahović

E-mail: mladen.pahovic@gmail.com


Člani NO

Barbara Lovšin

Irma Čampa

Damjana Mihelič


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Alja Peterlin

E-mail: alja.peterlin@gmail.com


Sabina Centa

Nihad Seferović

POSTANI ČLAN NK RIBNICA