Program dela

PROGRAM DELA NK RIBNICA

Člani NK Ribnica trenirajo po Futsal Programu Peros (v nadaljevanju FPP).

FPP je učni načrt oblikovan tako, da vodi trenerje kako, kaj in na kakšen način naj trenirajo. Je prvi učni načrt, ki obsega vse znanje o futsalu od samih začetkov igranja, t.j., nekje od 6. leta otrokove starosti pa vse do izoblikovanega igralca futsala. Dobro igranje futsala je pogoj za dobrega nogometnega igralca in temu dajemo v NK Ribnica velik poudarek.

Celoten program zajema vse informacije o futsalu na enem mestu in je večletni projekt, ki temelji na dolgoletnih praktičnih izkušnjah trenerjev skorajda po celem svetu. Program je oblikovan za vsako selekcijo posebej.

FPP je sestavljen iz:

Futsal je sestavljen iz TEHNIKE, TAKTIKE, FIZIKE in PSIHOLOGIJE. Pomembno dejstvo, ki ga ne gre zanemariti je, da futsala ne igramo »na pamet«, ampak je vnaprej pripravljena igra 4-ih igralcem in vratarja, podprta z naučenimi akcijami.

Futsal igralec se začne oblikovati že v zgodnji mladosti – nekje med 6. in 9. letom otrokove starosti. Prav tako je zelo pomembno, da trener ve, da se otroke do 9. leta uči 80% tehničnih elementov in le 20% taktike. Vse nadaljnje znanje se sistematično nadgrajuje, kar omogoča Futsal program Peros.

Vsi našteti elementi se med seboj prepletajo in nadgrajujejo ter so nujno potrebni pri organizaciji treningov vseh selekcij.