Predstavitev in vizija

PREDSTAVITEV, VIZIJA IN CILJI NK RIBNICA

Nogometni Klub RIBNICA je nov klub, ki je pričel s svojim delovanjem januarja 2017. Z bogatimi izkušnjami in širokim znanjem na področju treniranja in poučevanja futsala ter nogometa je NK Ribnica klub, ki mu lahko zaupate svoje otroke.

Cilj NK Ribnica je pritegniti k treniranju futsala in nogometa otroke ter jim nuditi kvalitetne treninge z velikim poudarkom na Programu dela in sodelovanja s starši.

VIZIJA

Približati futsal in nogomet otrokom – športnikom na način, ki jih bo pripeljal v vrh futsala ali nogometa. Ustvariti dobre nogometaše in futsal igralce ter ekipo, ki bo igrala futsal in nogomet na visokem nivoju, kar predstavlja večletni projekt – od začetkov programa do postopne nenehne nadgradnje znanja. Želimo postati kakovosten klub, ki mu lahko zaupate in ustvarjati kakovostne igralce ter postati klub vseh Ribnčanov.

CILJI

Vzpostaviti pravilen pristop učenja futsala in nogometa na začetku otrokove – športnikove poti ter znanje postopno in smiselno nadgrajevati, ker bosta le tako futsal in nogomet še bolj privlačna, gledljiva in vedno napeto vznemirljiva. Vsem igralcem zagotoviti najboljši trening pod nadzorom strokovnih sodelavcev – trenerjev.

Cilj NK Ribnica je izvajanje in zagotavljanje kvalitetnih treningov s poudarkom na programu dela oz. učnem načrtu za vsako selekcijo trenirancev.

Nogometnemu Klubu RIBNICA botrujejo visoka stopnja zanesljivosti, odgovornosti, transparentnosti, poznavanje najnovejših pristopov učenja futsala in nogometa, in seveda ljudje, ki tvorijo NK RIBNICA.