Poslovnik o delu skupščine, kandidacijskem postopku in volitvah