KODEKS OBNAŠANJA

Član sprejema načine in norme obnašanja med vadbenim in tekmovalnim procesom:

 • red in disciplino znotraj in izven vadbenih prostorov,
 • na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema,
 • na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo,
 • če se igralec, ki je bil izbran v tekmovalno za tekmo, iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej),
 • igralci morajo biti za treninge in tekme primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena,
 • igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo, za trening. Enako velja po koncu treninga,
 • igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo,
 • igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari,
 • spoštljivo obnašanje do trenerja, ki vodi trening in starejših članov,
 • spoštljivo obnašanje do vseh ostalih, ki trenirajo in tekmujejo,
 • upoštevanje navodil, korektur in strokovnih posredovanj trenerja, ki vodi trening in sodnikov na samih tekmah,
 • v primeru nesporazumov znotraj vadbenega prostora upoštevanje arbitriranja (razsoje) trenerja,
 • v primeru motečega obnašanja vadečega, ki zelo moti vadbeni proces ali ostale vadeče, se lahko le-tega napoti (odstrani) iz prostora za vadbo;
 • moteče obnašanje je: kričanje, govorjenje, prepiranje, nespoštovanje odločitev trenerja, agresivnost, naperjena proti ostalim vadečim ali trenerju (poskus fizičnega obračunavanja), žaljivo komentiranje ali žaljenje ostalih vadečih ali trenerja,
 • spore s trenerjem se rešuje odprto, verbalno, spoštljivo in argumentirano, in to na mestu in času, ki je primeren (ne med vadbo),
 • trener poskrbi, da je vadba primerna, varna v skladu s stroko,
 • primerno obnašanje izven kluba (izogibanje prepiru in pretepu),
 • enakopravnost obeh spolov.